fbpx

Етикет: парцел

Поземлен имот в ж.з. “Южен плаж” град Обзор само за 28 000 евро

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр.  ОБЗОР    площ от 396кв.м.  ЦЕНА 28 000 евро -трайно предназначение на територията: урбанизирана, в обхвата на ж.з. „Южен плаж“ -начин на трайно ползване:  незастроен имот за курортно-рекрационен обект Разположен на 400м. от  главния път  Бургас – Варна, в южната урбанизирана  част на града, на 250м. от плажа и на 800м. от центъра.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. ОБЗОР жилищна зона „Южен плаж“     площ  2974кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. ОБЗОР ; жилищна зона „Южен плаж“     площ  2974кв.м.;   ЦЕНА 89 220 евро -трайно предназначение на територията: земеделски,   -начин на трайно ползване:  лозе Разположен на 500м. от  главния път  Бургас – Варна, в южната  част на града, на 650м. от плажа и на 700м. от града. Имота попада в обхвата на процедиращ

поземлен имот на площ от 820кв.м. в ж.з. “Южен плаж” гр. Обзор

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за ИНВЕСТИЦИЯ в гр. ОБЗОР на 300м. от плажа площ 820кв.м.;   цена 43 000 евро   Имота е разположен в южната част на курорта, с предназначение ‘урбанизиран’ и начин на трайно ползване ‘за почивен лагер’, попадащ в обхвата на процедиращ се план за улична и дворищна регулация на жилищна зона ‘Южен плаж’ гр. Обзор. Лице

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр.  ОБЗОР   на площ от 874кв.м. в ж.з. Южен плаж

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр.  ОБЗОР    площ от 874кв.м.   ЦЕНА 61 180 евро -трайно предназначение на територията: урбанизирана -начин на трайно ползване:  незастроен имот за курортно-рекрационен обект Разположен на 20м. от  главния път  Бургас – Варна, в южната урбанизирана  част на града, на 540м. от плажа и на 500м. от центъра. Имота попада в обхвата на

ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ в гр. Обзор на 178м. от главния път

ПЛОЩ 4000кв.м. ; цена 87770 евро           ИНВЕСТИЦИОНЕН  ИМОТ в гр. Обзор на 178м. от главния път Бургас – Варна Начин на трайно ползване „лозе“ ; вид територия „земеделска“, разположен в южната част на гр. Обзор, на 178м. от главния път Бургас – Варна, на 800м. от центъра и на 1040м. от

УПИ в гр. Обзор на площ от 720кв.м. с възможност за делба на два парцела

 ПЛОЩ 720 кв.м. ; ЦЕНА 47 100 евро Урегулиран поземлен имот на площ от 720кв.м., разположен на 380м. от търговските улици и на 850м. от плажната ивица.  Имота се намира във високата част на гр. Обзор, в тих и спокоен квартал, с панорама към морето. Подходящ е за изграждане на жилищната сграда за собствено ползване