fbpx

ПАРЦЕЛ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО НА 340м. ОТ МОРЕТО В ОБЗОР

ПЛОЩ 2789кв.м. ; ЦЕНА 350 000 ЕВРО

Предлагаме Ви парцел за строителство в северната част на гр. Обзор на 340м. от морето и на 45м. от главен път Бургас – Варна. Одобрен подробен устройствен план през 2007г. и издадена виза за проектиране за “Жилищна сграда” при градоустройствени показатели: Пл=35% ; Кинт = 1.40 и Нк=12.00м. Електричество, водоснабдяване и канализация в района. Достъпът по виза е чрез право на преминаване през съседен имот. При проявен от Ваша страна интерес, ще Ви изпратим: виза за проектиране, графична част на одобрения подробен устройствен план и още информация, каквато Ви е необходима!Има възможност за закупуване и на съседните имоти!