fbpx

ПАРЦЕЛ ЗА КРАЙПЪТЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в гр. ОБЗОР

ПЛОЩ 799кв.м.  ;   ЦЕНА 49 500 евро

БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!!

Поземлен имот с начин на трайно ползване ‘нива’, попадащ в обхвата на процедиращ се подробен устройствен план за улична и дворищна регулация на жилищна зона ‘Южен плаж’ гр. Обзор. След влизане в сила на плана новия собственик трябва да заплати дължимите такси за смяна на предназначението. Разположен непосредствено до главен път Бургас – Варна с лице към него 18м. срещу функционираща бензиностанция на входа на гр. Обзор имота е изключително подходящ за изграждане на крайпътен търговски обект. Водопровод, канализация и електрозахранване непосредствено пред имота.