fbpx

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Обзор на 30м. от плажа

 

ТОП ЛОКАЦИЯ !!!       ЦЕНА   € 269 000

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ на площ от 1515кв.м.  разположен в северната  курортна зона на гр.  Обзор, на 30м. от плажа. Вид територия „земеделска“, начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“. Имотът е ъглов, има лице към изградена улица на изток 42м. и на юг 35м. Водопровод, канализация и електрозахранване непосредствено пред него. По сега действащото законодателство в България имотът попада в зона „А“ по ЗУЧК и новият собственик ще има възможността да смени предназначението и да установи следните градоустройствени показатели: Пл.≤20%; Кинт.≤0.50; Мин. озеленена площ 70% и максимална височина Н=7.50м. и ще успее да реализира бъдещето застрояване при застроена площ 303кв.м. и разгъната застроена площ 757.50кв.м.