ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Обзор на 700м. от плажа

ПЛОЩ 1247кв.м. ЦЕНА 39 800 евро

Имота е разположен на 700м. от плажа в южната част на землището на красивия морски курорт. Попада в обхвата на процедирания в момента подробен устройствен план на жилищна зона ‘Южен плаж’ и е в близост до вече урбанизирани имоти. Към момента е със статут ‘земеделски’ и начин на трайно ползване ‘лозе’. След одобряване на плана ще е необходимо новият собственик да заплати държавните такси по смяна на предназначението. Имота е равнинен, в близост има водопровод и електричество. Лицето в момента към съществуващия селскостопански път е 40м.