ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Обзор на 850м. от плажа

ПЛОЩ 4222кв.м. ЦЕНА 54 800 евро

Имота е разположен на 850м. от плажа в южната част на землището на красивия морски курорт. Попада в обхвата на процедирания в момента подробен устройствен план на жилищна зона ‘Южен плаж’ и граничи с вече урбанизирани имоти. Към момента е със статут ‘земеделски’ и начин на трайно ползване ‘лозе’. След одобряване на плана ще е необходимо новият собственик да заплати държавните такси по смяна на предназначението. Имота е с лека денивелация и с добра панорама към морето и планината. В близост до имота има водопровод и електричество. Лицето в момента към съществуващия селскостопански път е 72м. Собствениците притежават и граничещия от изток урбанизиран имот, който също е предмет на продажба.