fbpx

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ В ЮЖЕН ПЛАЖ ОБЗОР 1983кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. ОБЗОР ; жилищна зона „Южен плаж“ ; подходящ за къмпинг    

площ  1983 кв.м. ; ЦЕНА 60 000 евро

-трайно предназначение на територията: земеделска,

 -начин на трайно ползване:  лозе

      Разположен на 200м. от  главния път  Бургас – Варна, в южната  част на града, на 750м. от плажа и на 600м. от града. Имота попада в обхвата на процедиращ се в момента план за улична и дворищна регулация за жилищна зона „Южен плаж“. Водопровод и ел. захранване – в района. Имотът е с лице към селскостопански път 47м., равен и видимост към морето при евентуално застрояване. Подходящ за инвестиция с цел бъдещето му преотреждане и възможност за застрояване при проектни градоустройствени показатели: пл= 45%; Кинт=1.20 и Нк=10.00м. и заложен процент на отчуждаване за инфраструктура 16.8% .