fbpx

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ на 750м. от плажа на гр. Обзор

ПЛОЩ 2625кв.м. ЦЕНА 109 900 евро

Имота е разположен на 750м. от плажа в южната част на землището на красивия морски курорт. Попада в обхвата на процедирания в момента подробен устройствен план на жилищна зона ‘Южен плаж’. Към момента е със статут ‘урбанизиран’ и начин на трайно ползване ‘за почивен лагер’.Достъпът се осъществява през селскостопански път, западно от имота. С процедирания към момента план се предвижда обособяване на улица североизточно от имота и установяване на градоустройствени показатели. Имота е с лека денивелация. В имота има разположени 3 едноетажни туристически сгради, всяка от които със застроена площ от 31кв.м., които са водоснабдени и електрифицирани, но не са предмет на настоящата продажба. При проявен интерес ще се договаря допълнително тяхното стопанисване. Собствениците притежават и граничещия от запад земеделски имот на площ от 4222кв.м., който също е предмет на продажба.