fbpx

Услуги

МД ОБЗОР ЕООД е дружество с предмет на дейност не само посредничество при сделки с недвижима собственост. Ние ще се опитаме да обединим и подпомогнем целия инвестиционен процес в строителството на територията на гр. Обзор и района – всички потенциални продавачи, бъдещи купувачи, инвеститори, проектанти, строители и последващи купувачи на новите сгради  и апартаменти в тях.

 

За тези които продават :

 • Ще проверим правното основание за продажба и налична строителна документация за сгради и апартаменти.
 • Ще съдействаме при снабдяване с изискуеми документи за установяване законността на потенциалните сгради за продажба.
 • Ще извършим  анализ на пазара за имоти и оценка на конкретния имот.
 • Ще извършим реален оглед на имота.
 • Ще рекламираме имота пред потенциални купувачи.

 

За тези които искат да инвестират в гр. Обзор и района, предлагаме :

 • Определяне на конкретни параметри за търсения за покупка имот, съгласно  исканията и желанията на инвеститора.
 • Проучване на актуалното състояние на пазара за недвижими имоти , като запознаем инвеститора  с реалните нива на цените, според търсенето и предлагането.
 • Анализ на определящите фактори при цената на имотите: градска среда, отстояния от бреговата ивица и центъра на града, изградена инфраструктура, бъдещи инвестиционни проекти в района.
 • Проучване на конкретните градоустройствени показатели и отреждане  за имота.
 • Изчисляване на бъдеща разгъната площ на имота, съобразена със законовите изисквания.
 • Изчисляване на всички бъдещи разходи за инвеститора: предпроектни проучвания, проектиране, административни такси по съгласуване и одобряване на проекта, строителство, съпътстваща документация по време на строителството до Разрешени за ползване.
 • Осигуряване на  успешна и сигурна покупка  на вашия нов имот, като проверим изрядността на всички документи, и поверим пълното правно обслужване на сделката на нашите юристи.
 • Проектиране и съгласуване на проекта с необходимите инстанции до издаване на разрешение за строеж.
 • Извършване на строително монтажни работи / строителство / за целия обект / до ключ /.
 • Извършване на техническо ръководство и контрол на строителния процес.
 • Изработване на всички строителни документи до разрешение за ползване / Акт 16 /.
 • Посредничество при вече реализирано строителство за продажба на апартаменти.
 • Съдействие за снабдяване с необходимите документи за категоризация на реализирани вече обекти : хотели, къщи за гости и апартаменти под наем.
 • Управление и поддръжка на недвижими имоти.

 

За тези, които искат да си закупят имот и да си построят собствена къща в гр. Обзор и района:

 • Конкретизиране на желанията и възможностите на бъдещия купувач  за покупка на имот.
 • Проучване на актуалното състояние на пазара за недвижими имоти , като запознаем бъдещия купувач  с реалните нива на цените, според търсенето и предлагането.
 • Изчисляване на всички бъдещи разходи за купувача: предпроектни проучвания, проектиране, административни такси по съгласуване и одобряване на проекта, строителство, съпътстваща документация по време на строителството до Разрешени за ползване.
 • Осигуряване на  успешна и сигурна покупка  на вашия нов имот, като проверим изрядността на всички документи, и поверим пълното правно обслужване на сделката на нашите юристи.
 • Проектиране и съгласуване на проекта с необходимите инстанции до издаване на разрешение за строеж.        Извършване на строително монтажни работи / строителство / за целия обект / до ключ /.
 • Извършване на техническо ръководство и контрол на строителния процес.
 • Изработване на всички строителни документи до разрешение за ползване / Акт 16 /.
 • Управление и поддръжка на недвижими имоти.

 

За тези, които искат да си купят апартамент в гр. Обзор

 • Определяне на конкретни параметри за търсения за покупка апартамент – площ , изложение , разпределение , етажност ,отстояние от плажната ивица и центъра на града, съгласно  исканията и желанията на бъдещия собственик.
 • Проучване на актуалното състояние на пазара за апартаменти , като запознаем бъдещия собственик  с реалните нива на цените, според търсенето и предлагането.
 • Предлагане на настоящи оферти за продажба на апартаменти в гр. Обзор.
 • Извършване на оглед на апартаменти.
 • Осигуряване на  успешна и сигурна покупка  на вашия нов имот, като проверим изрядността на всички документи, и поверим пълното правно обслужване на сделката на нашите юристи.
 • Посредничество и контрол за извършване на  довършителни строително монтажни при необходимост.
 • Управление и поддръжка на недвижими имоти.

 

Нашите партньори