fbpx

Етикет: имот в Обзор

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Обзор на 850м. от плажа

ПЛОЩ 4222кв.м. ЦЕНА 51 900 евро Имота е разположен на 850м. от плажа в южната част на землището на красивия морски курорт. Попада в обхвата на процедирания в момента подробен устройствен план на жилищна зона ‘Южен плаж’ и граничи с вече урбанизирани имоти. Към момента е със статут ‘земеделски’ и начин на трайно ползване ‘лозе’.

ПАРЦЕЛ ЗА КРАЙПЪТЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в гр. ОБЗОР

ПЛОЩ 799кв.м.  ;   ЦЕНА 49 500 евро БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!! Поземлен имот с начин на трайно ползване ‘нива’, попадащ в обхвата на процедиращ се подробен устройствен план за улична и дворищна регулация на жилищна зона ‘Южен плаж’ гр. Обзор. След влизане в сила на плана новия собственик трябва да заплати дължимите такси за смяна