fbpx

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. ОБЗОР жилищна зона „Южен плаж“     площ  2974кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. ОБЗОР ; жилищна зона „Южен плаж“    

площ  2974кв.м.;   ЦЕНА 89 220 евро

-трайно предназначение на територията: земеделски,

  -начин на трайно ползване:  лозе

Разположен на 500м. от  главния път  Бургас – Варна, в южната  част на града, на 650м. от плажа и на 700м. от града. Имота попада в обхвата на процедиращ се в момента план за улична и дворищна регулация. Канализация, водопровод и ел. захранване – на 300м. от имота.. Имотът е ъглов с лице към асфалтов път 64м., южен скат и малка денивелация. Лозето е обработвано и поддържано.  Подходящ за инвестиция с цел бъдещето му преотреждане и възможност за застрояване при проектни градоустройствени показатели: пл= 45%; Кинт=1.20 и Нк=10.00м. и заложен процент на отчуждаване за инфраструктура 16.8% Съдействие за банков кредит!Съдействие за банков кредит!БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!